Školenia

Školenie na obsluhu VTZ Zdvíhacích

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE VIAZAČOV BREMIEN

Školenie na obsluhu VTZ Zdvíhacích

KATEGÓRIA Aa

Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriavy a zdvíhadlá s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane.

  • MOSTOVÉ ŽERIAVY
  • PORTÁLOVÉ ŽERIAVY
  • KONZOLOVÉ ŽERIAVY
  • STĹPOVÉ OTOČNÉ ŽERIAVY
  • NAKLADACÍ ŽERIAV, RESP. HYDRAULIC. RUKA

KATEGÓRIA Ba

Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

  • PATRIA TU ŽERIAVY A ZDVÍHADLÁ S MOTOROVÝM OHONOM, NAPRÍKLAD ELEKTRICKÝM, HYDRAULICKÝM, S NOSNOSŤOU DO 1000KG.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE VIAZAČOV BREMIEN

Kurz Viazač bremien

Účastníci kurzu Viazač bremien získajú teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa činnosti výkonu viazačov bremien, získajú zručnosti na viazanie, zavesenie a uchopenie bremena vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Podmienky

  • Minimálny vek – 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
  • ukončená základná školská dochádzka

Ďalšie služby

Servis

Školenia