Naše certifikácie

Spoločnosť OLYMP INVESTMENT s.r.o. disponuje potrebnými oprávneniami potrebnými pre výkon všetkých činností v súvislosti s výrobou, montážou a servisom zdvíhacích zariadení v štandardných ako aj v špecializovaných odvetviach (Dopravný úrad, Banský úrad). Sme oprávnení školiť obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích, viazačov bremien a vykonávať kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu z výšky. Naše získane certifikáty sú dôkazom splnených kritérií, či nadobudnutých vlastnosti a schopnosti a sú zároveň garanciou dodržiavania platných noriem.